Længder og Priser

__________GrøntDesign_________

Længder

UDBYTTE

Hvor mange pil man høster pr. år varierer afhængigt af, dels den indsats der er leveret ved etablering, dels jordtypen, samt hvad vækstsæsonen har kunnet tilbyde.

Som eksempel ses på forrige side udbytte af de 3 sorter, "Bleu", "Dix" og "Laurbær". Pilesorterne er høstet fra hver deres bed bestående af 180 pilestiklinge. Bedene er i 2. vækstår.

SAMMENLIGNING

Fælles for sorterne er en jævn fordeling af længderne. Frasorterede vidjer er mængdemæssigt nogenlunde ens.

Forskellen ligger i den samlede høstmængde, hvor "Bleu" giver den bedste høst med "Dix" på andenpladsen og "Laurbær" på tredjepladsen.

På billederne Ligeledes på forrige side ses følgenden længder angivet i centimeter:

< 200

200 -180

180 -160

160 -140

140 -120

120 -100

100 - 80

80 - 60

60 - 50

50 - 40

40 - 30

30 - 20

Ukorrente og fraklippede vidjer er bundtet for sig med

bindegarn og mærkeseddel.